Välkommen till Oskarströms OK

Vi är en liten orienteringsklubb som bland annat ordnar Naturpass i omgivningarna runt Oskarström.

Aktuella nyheter i klubben

Nästa årsmöte är bestämt till 12 februari. Det blir ett år försenat 40-årsjubileum.
Handlingar skickas ut efter styrelsens möte 22 januari. Eventuella avsägelser, motioner mm
ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december.